Μάθημα e-learning StartUp:
Επιχειρηματικότητα για ανθρώπους με αναπηρία

Start up EU Project

Κάντε αίτηση μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου 2020 και παρακολουθήστε το μάθημα ΔΩΡΕΑΝ.

Το πρόγραμμα StartUp, είναι μια διεθνής συνεργασία μεταξύ πέντε οργανισμών που επιθυμούν να προωθήσουν τις επιχειρήσεις και την επιχειρηματική νοοτροπία σε περισσότερα άτομα με ειδικές ανάγκες.

Χρηματοδοτούμενο μέσω του Erasmus+ και με συνεργάτες από τη Χιλή, την Ελλάδα, τη Μαλαισία και το Ηνωμένο Βασίλειο, το έργο στοχεύει στη βελτίωση τόσο της πρόσβασης όσο και της ποιότητας της επαγγελματικής κατάρτισης για εκπαιδευτές, επαγγελματικούς συμβούλους, youth workers και άλλους που υποστηρίζουν άτομα με ειδικές ανάγκες για να διερευνήσουν τις επιλογές στις ευκαιρίες απασχόλησης και επιχειρηματικότητας.

Δημιουργώντας μια πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης και μια διαδικτυακή κοινότητα, το πρόγραμμα StartUp επιδιώκει να βελτιώσει τις δεξιότητες και τις γνώσεις πάνω στην επιχειρηματικότητα και να συμβάλλει στην δημιουργία μιας καλύτερης κατανόησης για άτομα με ειδικές ανάγκες.

H Aκαδημία Επιχειρηματικότητας είναι ο συντονιστής του προγράμματος και με χαρά σας προσκαλούμε να κάνετε την αίτησή σας!

Το σεμινάριο STARTUP:

– αναγνωρίζει ότι η ανάπτυξη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών για και με άτομα με ειδικές ανάγκες απαιτεί ανθεκτικότητα, κίνητρα και πίστη στο δυναμικό και την ικανότητα των ατόμων με ειδικές ανάγκες που υποστηρίζουν.

– δίνει στους συμμετέχοντες μια επισκόπηση της διαδικασίας ανάπτυξης των επιχειρήσεων, μια κατανόηση από πού προέρχονται οι επιχειρηματικές ιδέες, πώς δοκιμάζονται και πώς μπορούν να αναπτυχθούν.

– διευρύνει τις γνώσεις, τις πληροφορίες, τα εργαλεία και το επιχειρηματικό πνεύμα που απαιτείται, έτσι ώστε ένας εκπαιδευτής να είναι καλύτερα εξοπλισμένος για να συνοδεύει άτομα με ειδικές ανάγκες στην προσπάθειά τους στην επιχειρηματικότητα.

– εισάγει στην εκπαιδευτική διαδικασία των συμμετεχόντων την έννοια της αναστοχαστικής πρακτικής και δημιουργεί ευκαιρίες δικτύωσης και αλληλεπίδρασης με την κοινότητα των συμμετεχόντων και των συντελεστών του προγράμματος.

Βίντεο της εισαγωγής του elearning course

Στους εκπαιδευτές που θα εφαρμόσουν πιλοτικά το μάθημα με νέους με αναπηρία θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής καθώς και η ευκαιρία να παρουσιάσουν το έργο τους σε διεθνές webinar με συμμετέχοντες από τις 4 χώρες του προγράμματος .

Τα μαθήματα θα μείνουν ανοιχτά δωρεάν μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2021.

Κατά τη διάρκεια τους:

– Θα διοργανωθούν τουλάχιστον 2 webinars που θα εξηγούν το μάθημα σε πιθανούς ενδιαφερόμενους. Ένα διεθνές με συμμετοχή από τις 4 χώρες του προγράμματος και ένα στα ελληνικά.

– Θα υπάρχει δυνατότητα σύγχρονης επικοινωνίας με τους συντελεστές του προγράμματος. Συγκεκριμένα θα διοργανώνονται 2 συναντήσεις το μήνα για απορίες και συζήτηση επί των θεμάτων του σεμιναρίου.

– Μέσω του φόρουμ οι συμμετέχοντες θα μπορέσουν να επικοινωνήσουν και να ανταλλάξουν ιδέες με συμμετέχοντες από όλο τον κόσμο.

– Η γλώσσα του σεμιναρίου είναι τα αγγλικά.

Για διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@akep.eu.

Academy of Entrepreneurship
Action`
United Voice
Mutually Inclusive Partnerships
Red Incluye

See the English version here.