Γίνετε μέλος του Move-Up National Alliance!

MOVE-UP ALLIANCES

Οι συμμαχίες αποτελούν βασική δραστηριότητα του έργου MOVE-UP για τη στήριξη της μακροπρόθεσμης συνεργασίας με στόχο την (εκ νέου) πρόσβαση των γυναικών στην κατάρτιση και την αγορά εργασίας.

  • Μια Eθνική Συμμαχία δημιουργείται σε κάθε μία από τις πέντε χώρες που συμμετέχουν στο έργο, δηλαδή στην Ιταλία, την Ελλάδα, την Πορτογαλία, την Αυστρία και το Βέλγιο, με τουλάχιστον πέντε τακτικούς συμμετέχοντες που εκπροσωπούν όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς.
  • Ιδρύεται μια Διεθνής Κοινή Συμμαχία με τουλάχιστον δεκαπέντε τακτικούς συμμετέχοντες, με τουλάχιστον δύο εκπροσώπους από τις Συμμαχίες κάθε χώρας, εταίρους του έργου και εξωτερικούς εμπειρογνώμονες.

Τι είναι το έργο MOVE-UP;

Το έργο MOVE-UP σκοπεύει να αναπτύξει μια ευέλικτη και ποιοτική πορεία αναβάθμισης των δεξιοτήτων για τις γυναίκες που αναζητούν εργασία και αφιερώνουν το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου και των προσπαθειών τους στο ρόλο της μητέρας και οι οποίες έχουν ανάγκη να (επαν)ενταχθούν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες και στην αγορά εργασίας.

Το επίκεντρο αυτής της πορείας για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων είναι η προσωπική, κοινωνική και μαθησιακή ικανότητα (PSL), η οποία έχει ήδη αποδειχθεί αποτελεσματική κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη άλλων βασικών ικανοτήτων για τη δια βίου μάθηση ( αλφαβητισμός, αριθμητική ικανότητα και ψηφιακές δεξιότητες) και τη βελτίωση των ευκαιριών απασχόλησης, μέσω της συμμετοχής των γυναικών σε πιο τυπική κατάρτιση.

Ποιος μπορεί να συμμετάσχει στο MOVE-UP Alliance;

  • Αν εργάζεστε στην ΕΚΕ (Εκπαίδευση και Κατάρτιση Ενηλίκων), την απασχόληση και τις κοινωνικές υπηρεσίες:

Χρειαζόμαστε την εμπειρία σας στον τομέα και τη διορατικότητά σας σχετικά με τον τρόπο σχεδιασμού και βελτίωσης των εργαλείων ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στις πραγματικές ανάγκες των επαγγελματιών και των εκπαιδευομένων.

  • Αν είστε γυναίκα με εμπειρία μητρότητας, που επιδιώκει να επανενταχθεί στην εκπαίδευση και την αγορά εργασίας:

Θα θέλαμε να ακούσουμε την εμπειρία σας και να μοιραστείτε μαζί μας την αντίληψή σας για τις ανάγκες, τις προσδοκίες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζετε για την (επαν)ένταξή σας στην εκπαίδευση και την εργασία.

Γιατί και πώς να συμμετάσχετε στο MOVE-UP ALLIANCE στην Ελλάδα;

Οι Συμμαχίες MOVE-UP στοχεύουν στην παροχή μιας διορατικής, αποδοτικής, συνεργατικής και αμοιβαία επωφελούς εμπειρίας για όλους τους ενδιαφερόμενους. Υπάρχουν πολλαπλά οφέλη για εσάς συμμετέχοντας στο έργο MOVE-UP!

MOVE-UP

Αν είστε ειδικός στην εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων, την απασχόληση και τις κοινωνικές υπηρεσίες, μάθετε ποια είναι τα οφέλη για εσάς εδώ.

Αν είστε γυναίκα με εμπειρία μητρότητας, μάθετε τι θα κερδίσετε από τη συμμετοχή σας εδώ.

Ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε στο ελληνικό MOVE-UP ALLIANCE; Τότε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα εγγραφής!

Χρονοδιάγραμμα των δραστηριοτήτων των MOVE-UP ALLIANCES

Οι δραστηριότητες των συμμαχιών είναι πλήρως συνδεδεμένες και ευθυγραμμισμένες με τις κύριες φάσεις του έργου και τα θέματά τους, ως εξής:

  • Σχεδιασμός και υλοποίηση της προσέγγισης των μαθητών: Απρίλιος-Ιούλιος 2023
  • Προσδιορισμός και προσαρμογή εργαλείων αυτο-αξιολόγησης, μάθησης και επικύρωσης: Αύγουστος 2023 – Μάρτιος 2024
  • Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων και δημιουργία από κοινού σχεδίου αξιοποίησης: Απρίλιος-Δεκέμβριος 2024

Έχετε ερωτήσεις; Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο euprojects@akep.eu!