Εργαστήρια ανάπτυξης δεξιοτήτων: Εργαλεία κοινωνικής και πράσινης επιχειρηματικότητας για νέους που δεν εργάζονται ούτε βρίσκονται σε εκπαίδευση ή κατάρτιση

Εργαστήρια ανάπτυξης δεξιοτήτων: Εργαλεία κοινωνικής και πράσινης επιχειρηματικότητας για νέους που δεν εργάζονται ούτε βρίσκονται σε εκπαίδευση ή κατάρτιση