Η Ακαδημία Επιχειρηματικότητας στη Σύνοδο των ευρωπαϊκών μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη Σλοβενία

 Η κορυφαία διοργάνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η Σύνοδος των ευρωπαϊκών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (SME Assembly) έλαβε χώρα την προηγούμενη εβδομάδα 15-17 Νοεμβρίου στο Πορτορόζ της Σλοβενίας, υπό την Ευρωπαϊκή Προεδρία της Σλοβενίας. Κατά τη διάρκεια των τριήμερων εργασιών, επιχειρηματίες, εκπρόσωποι οργανισμών που στηρίζουν την επιχειρηματικότητα, οικονομολόγοι και πολιτικοί συναντήθηκαν για να συζητήσουν σχετικά με την οικονομική ανάκαμψη μετά από την πανδημία, την μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία και την ψηφιακή μεταρρύθμιση.

Πέρα από την συζήτηση γύρω από την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε αυτή την δύσκολη συγκυρία, η Σύνοδος επιβράβευσε επίσης καινοτόμες πρωτοβουλίες μέσω της τελετής βράβευσης των Ευρωπαϊκών Βραβείων Προώθησης της Επιχειρηματικότητας. Η Σύνοδος πραγματοποιείται μία φορά το χρόνο κατά τη διάρκεια της ευρωπαϊκής εβδομάδας ΜΜΕ. Την περασμένη χρονιά η διοργάνωση δεν πραγματοποιήθηκε λόγω της πανδημίας.

Η Ακαδημία Επιχειρηματικότητας συμμετείχε και αυτή τη χρονιά στη Σύνοδο, αυτή τη φορά μέσω του Προέδρου της, Ανδρέα Στεφανίδη, και της υπεύθυνης διαχείρισης του έργου Erasmus για Νέους Επιχειρηματίες, Αλίκης Αναγνώστη. Η Ακαδημία Επιχειρηματικότητας είναι ένας μη κυβερνητικός και μη κερδοσκοπικός φορέας που ιδρύθηκε το 2007 από τον ιστορικό Εκπαιδευτικό Σύνδεσμο Αθηνών Ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ και δραστηριοποιείται στους τομείς της έρευνας, της πειραματικής ανάπτυξης και της μη τυπικής εκπαίδευσης. Κύριος σκοπός της Ακαδημίας Επιχειρηματικότητας είναι η στήριξη της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας μέσα από την καλλιέργεια επιχειρηματικής κουλτούρας, την μεταφορά καλών πρακτικών σε Ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο αλλά και την διαμόρφωση των αντίστοιχων πολιτικών. Η Ακαδημία Επιχειρηματικότητας είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό Μητρώο Φορέων ΚΑΛΟ και από το 2012 λειτουργεί ως τοπικό σημείο επαφής για το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus for Young Entrepreneurs, ένα πρόγραμμα διασυνοριακής ανταλλαγής που ξεκίνησε το 2009 με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το οποίο προσφέρει σε νέους ή φιλόδοξους επιχειρηματίες την ευκαιρία να αποκομίσουν γνώσεις από έμπειρους επιχειρηματίες οι οποίοι διευθύνουν μικρές επιχειρήσεις.