Εργαστήρια Δεξιοτήτων Move-Up

Ολοκληρώθηκαν τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων του ευρωπαϊκού έργου Move-Up

People working together

Η Ακαδημία Επιχειρηματικότητας, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ MOtherhood Valorisation and Empowerment for professional development – Upskilling Pathways / MOVE-UP, διοργάνωσε 5 αυτοτελή εργαστήρια δεξιοτήτων για άνεργες μητέρες με στόχο την αξιόλογηση των ψηφιακών τους δεξιοτήτων και της δεξιότητας προσωπικής ανάπτυξης με τη βοήθεια online εργαλείων.

Τα Εργάστηρια αυτά ολοκληρώθηκαν την Τετάρτη 10 Απριλίου 2024 με πλήρη επιτυχία αφού συμμετείχαν 51 μητέρες οι οποίες είχαν την ευκαίρια να αξιολογήσουν τις δεξιότητες που έχουν αποκτήσει μέσω της μητρότητας και την αξία που αυτές προσδίδουν στην επανένταξή τους στην αγορά εργασίας, αλλά και να συζητήσουν τους κοινούς τους προβληματισμούς σχετικά με τη μητρότητα και σύνδεση της με την επαγγελματική ανάπτυξη.

Τη διαδικασία αυτή κατηύθυνε η Ψυχολόγος και Οικογενειακή Θεραπεύτρια, κ. Αιμιλία Μαρκουίζου Γκίκα η οποία λειτούργησε συμβουλευτικά σε όλα τα εργαστήρια ενδυνάμωντας τις μητέρες και υποστηρίζοντάς τες στην διαδικασία αυτο-αξιολόγησης.

Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση των δεξιοτήτων των μητέρων έχουν καταγραφεί από την κοινοπραξία του έργου και αποτελούν ευρωπαϊκές εγκεκριμμένες πρακτικές αξιολόγησης δεξιοτήτων.

Για τις ψηφιακές δεξιότητες επιλέχθηκε το εργαλείο MyDigiSkills, του οποίου το περιεχόμενο και η λειτουργία βασίζεται στο ευρωπαϊκό πλάισιο αναφοράς για τις ψηφιακές δεξιότητες, DigComp.

Όσον αφορά την δεξιότητα προσωπικής ανάπτυξης, χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο Kompetenzkompass (Πυξίδα Δεξιότήτων της Κάτω Αυστρίας), το οποίο στοχεύει στη χαρτογράφηση των προσωπικών δεξιοτήτων του άτομου με σκοπό την αξιοποίηση τους στην επαγγελματική του ζωή.

Στο σημείο αυτό, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερως την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Χαλανδρίου για την  συνδιοργάνωση και τη φιλοξενία του 2ου Εργαστηρίου Δεξιοτήτων που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Δήμου.

Τα Εργαστηρία αυτά αποτέλεσαν το πρώτο στάδιο ανίχνευσης εκπαιδευτικών αναγκών των άνεργων μητέρων που συμμετείχαν, ώστε να συμβάλλουν στην ανάπτυξη ενός ευέλικτου εκπαιδευτικού προγράμματος που θα δημιουργηθεί από την κοινοπραξία του έργου και θα διατεθεί δωρεάν στις μητέρες που επιθυμούν να αναβαθμίσουν και να επικυρώσουν τις δεξιότητές τους για να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας.

Επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του έργου και ακολουθήστε τις σελίδες του στο Facebook και στο LinkedIn για να ενημερώνεστε και να συμμετάσχετε στις επόμενες δράσεις του.