Σεμινάριο: Διαχείριση Κόστους για Επιχειρήσεις σε Περίοδο Κρίσης