Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Έγκαιρος Εντοπισμός Επιχειρηματικών Κρίσεων: Εργαλεία για επιχειρηματίες και εκπαιδευτές

Η Ακαδημία Επιχειρηματικότητας σας προσκαλεί στην εκδήλωση ‘Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Έγκαιρος Εντοπισμός Επιχειρηματικών Κρίσεων: Εργαλεία για επιχειρηματίες και εκπαιδευτές‘ που θα πραγματοποιηθεί στις 13 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 18:00 – 19:30 στο γραφείο μας στη διεύθυνση Τσίλλερ 61.

Στόχος της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση επιχειρηματιών, συμβούλων και εκπαιδευτών πάνω σε θέματα ανάπτυξης δεξιοτήτων και κατάρτισης για την εφαρμογή μηχανισμών έγκαιρου εντοπισμού κρίσεων για την αποφυγή μελλοντικών επιχειρηματικών κρίσεων.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών έργων ‘SECure – SME Early Crisis Toolkit‘ και ‘Soc Entrep4NGOs – Social Entrepreneurship eLearning Programme for NGOs‘.

Το έργο SECure στοχεύει στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν μια σημαντική επιχειρηματική κρίση ώστε να προσδιορίσουν με ακρίβεια την κατάσταση της, να εντοπίσουν τα αίτια και να προχωρήσουν στους καλύτερους τρόπους αντιμετώπισης αυτής.

Το έργο SocEntrep4NGOs στοχεύει στη βελτίωση των δεξιοτήτων των υφιστάμενων ΜΚΟ που εργάζονται στον τρίτο τομέα της οικονομίας, των σημερινών και μελλοντικών κοινωνικών επιχειρηματιών μέσω ενός εκπαιδευτικού προγράμματος που σχετίζεται άμεσα με την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και το οποίο θα πιστοποιηθεί επίσημα από την Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης της Μάλτας.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, θα παρουσιαστούν:

  • Το έργο SocEntrep4NGOs και οι προοπτικές του
  • Το έργο SECure και τα αποτελέσματά του

δίνοντας το έναυσμα για περαιτέρω συζήτηση πάνω στο θέμα της (κοινωνικής) επιχειρηματικότητας, της βελτίωσης των υφιστάμενων δεξιοτήτων επιχειρηματιών και εκπαιδευτών και του τρόπου αντιμετώπισης επιχειρηματικών κρίσεων.

Τοποθεσία διεξαγωγής εκδήλωσης: Εκπαιδευτικός Σύνδεσμος Αθηνών «ΗΦΑΙΣΤΟΣ», Τσίλλερ 61, 11144, Αθήνα (πλησίον σταθμού ΗΣΑΠ Άγιος Ελευθέριος).

Ημερομηνία & Ώρα: Πέμπτη 13 Οκτωβρίου, 18:00 – 19:30

Γνωρίστε τους ομιλητές της εκδήλωσης

Ευαγγελία Δαρατσανού
“Έγκαιρη προειδοποίηση και ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων”

Evangelia Daratsanou

Η Ευαγγελία Δαρατσανού είναι εμπειρογνώμονας της ΕΕ σε θέματα επιχειρηματικότητας και πιστοποιημένη Μέντορας Έγκαιρης Προειδοποίησης. Έχει εργαστεί ως Σύμβουλος Φερεγγυότητας επιχειρήσεων και Έρευνας Αγοράς στη Δανία, την Ιρλανδία και την Φινλανδία και ταυτόχρονα, είναι η ίδια επιχειρηματίας, ως ιδρύτρια και εταίρος της συμβουλευτικής εταιρείας Stratigon Finance.

Εγγραφή στην εκδήλωση

SocEntrep4NGOs Project Logo
Co-funded by the Eraasmus+ programme of the European Union