Εργαστήριο: Σύγχρονες τεχνικές και μέθοδοι διδασκαλίας στην εκπαίδευση ενηλίκων