Σεμινάριο: Η Επιχειρηματικότητα με τα Νέα Φορολογικά και Ασφαλιστικά Δεδομένα